Foto 8

Groenveldsdijk bij T-splitsing Valkkogerweg

1916

De Groenveldsdijk, nog onverhard,
met de prachtige bruggetjes die na
de ruilverkaveling in 1952 verdwenen.
Rechts het huis van de familie Dekker
(Gert en ma Dekker hebben er gewoond).

2016

Groenveldsdijk, zelfde plek.
In het huis rechts woont
familie de schipper.


Bron: Wim Tams en Maartje Houter - 2015