Het dorp vroeger

Van oorsprong bestond dit dorp voornamelijk uit agrariërs, zowel veeteelt als landbouw. De veeteelt is geheel verdwenen.
Er zijn anno 2016 nog een paar telers actief in bloembollen, (poot)aardappelen, wortelen, kool, suikerbieten en veevoer. In de loop der tijd zijn er steeds meer mensen van 'buitenaf' komen wonen. Liefhebbers van het platte land.

In het verleden was Groenveld een soort overslag haventje. De boeren brachten hun oogst bomend met kleine schuiten naar Groenveld alwaar de lading werd overgeladen op een grotere schuit van de beurtschipper die het naar de veiling bracht.

Op de hoek Sluiswegje-Groenveldsdijk was een sluisje. Hier moest het niveauverschil tussen polder en ringsloot overbrugd worden. Na de ruilverkaveling van 1952 verdween het sluisje, evenals de sloot met bruggetjes langs de Groenveldsdijk. Klik hier om foto's uit het verleden van Groenveld te bekijken.