De dichter van Groenveld en Valkkoog

Tijs Rens

(1819 - 1903)

In de 19e eeuw woonde er in het plaatsje Groenveld een man met een bijzondere belangstelling voor geschiedenis.Tijs Rens, alias ‘de dichter’.
Hij schreef vaker brieven in rijm dan op de gebruikelijke wijze. Brieven aan bestuursleden van waterschappen, kerk, gemeente, school en ook de burgemeester werden in rijm geschreven.
Thijs verwierf in 1858 bekendheid door zijn artikelen in de Schager Courant over de strijd tussen de West Friesen en Graven van Holland rondom Schagen.

Thijs Rens en Maartje Keijzer (2e) echtgenote

Tijs Rens werd geboren in 1819 te Burgerbrug. Reeds tijdens zijn schooltijd begon hij al gedichten te schrijven. Hij huwde op 20 mei 1843 met Trijntje Horn uit Winkel. Dit is tevens het jaar waarin zij op Groenveld kwamen wonen in de 18e eeuwse stolp die op Foto 40 nog te zien is.
Deze stond op de hoek Groenveldsdijk-Groenvelderweg (op deze plek staat nu de boerderij van de familie Hetteling. Deze werd gebouwd in 1902 en kreeg de naam ‘Groenveldhoeve’). Op een kasterkaartje van rond 1820 is te zien dat de Groenveldsdijk toen ‘Groenvelds weg’ heette en de Groenvelderweg ‘Schager Waard’.

Na het overlijden van Trijntje Horn trouwde hij op 30 december 1848 met Maartje Keijzer afkomstig van Wieringen. De groepsfoto is gemaakt ter ere van hun 50-jarig huwelijk in 1898.

Gedichtenbundel uit 1901

Kadasterkaart rond 1820

In het jaar 1901 liet hij aan zijn kinderen een boekwerkje na met een aantal van zijn gedichten. Hij had er 11 laten drukken.
Klik hier voor het gedicht dat over Groenveld gaat.

Deze foto is gemaakt ter ere
van hun 50-jarig huwelijk in 1898.


De foto’s en de gedichtenbundel zijn ter beschikking gesteld voor de website door Dirk Wit (Schagen).
Bron: Dirk Wit en J. van Lunsen, 2016