Nederlandse molenaars op Unesco-lijst
voor immaterieel cultureel erfgoed

Geschreven door Fred Prins

Donderdag 7 t/m zondag 10 december 2017 stonden nagenoeg alle nog werkende molens in Nederland in de vreugd. Dit als teken dat de molenaars trots zijn op hun ambacht en op de erkenning van hun ambacht door de UNESCO als Immaterieel Erfgoed. Ook de molen van Groenveld stond hiervoor in de vreugdestand.

Fred Prins, molenaar op De Groenvelder is trots op deze erkenning:

'Het is echt bijzonder dat ons ambacht op deze manier internationaal erkend wordt.Ik hoop dat het enthousiasme voor het molenaars ambacht hierdoor nog groter wordt.'

Het ambacht van molenaar als immaterieel erfgoed erkend.

UNESCO beschrijft immaterieel cultureel erfgoed als volgt: “Het is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.”

Een molen kan niet zonder molenaar.

Sinds de negentiende eeuw zijn veel molens tot stilstand gekomen. Met het stilzetten van de molens ging ook de kennis van het werken met molens verloren. Het ambacht van de molenaar dreigde uit te sterven. Tegenwoordig laten veertig beroepsmolenaars en honderden vrijwilligers de wind- en watermolens in Nederland draaien. Al in 1973 is het Gilde voor Vrijwillig Molenaars (www.vrijwilligemolenaars.nl) begonnen met opleiden van nieuwe molenaars. En met succes. Ook zetten deze vrijwilligers zich in om kennis over het ambacht van molenaar te delen met het grote publiek.

Illustratie Molenviergang Aarlanderveen

Ook De Groenvelder in 'Vreugde Stand'

7 t/m 10 december 2017 stond ook de molen van Groenveld 'De Groenvelder' in de vreugdestand. Als wieken in de vreugdestand staan, dan staan de wieken niet helemaal in het midden, maar iets naar links. Zoals bij 5 over het uur op een klok. Dit gebruik komt uit een tijd waarin met de stand van de wieken berichten werden doorgeven. Anno 2017 is deze ‘molentaal’ niet meer een belangrijke manier om nieuws te verspreiden. Voor de oplettende voorbijgangers is het echter nog altijd een subtiel gebaar.


Publicatie 2017