W e l k o m  o p  d e  w e b s i t e  
v a n  G r o e n v e l d

molen De Groenvelder in sneeuwlandschap

Op deze website vindt u alles
over dit dorp met slechts
4 straten, ongeveer 175 inwoners
en een
echte
Hollandse Poldermolen uit 1529.

Groenveld en omgeving