Wie waren de Molenaars op de Groenvelder?

Geschreven door Fred Prins

Opeenvolgende molenaars van de Groenvelder molen in de periode
1760 - 2015:

Door John van Lunsen wordt veel geschiedenis uitgezocht, onder andere die van Groenveld. Over de molen vond hij in archieven oude brieven (meestal met het verzoek om een hoger loon) en hij komt zo nu en dan namen in akten tegen, met de vermelding 'molenaar in Groenveld'.

Op basis hiervan heb ik de volgende lijst van molenaars opgesteld; de molenaar bovenaan is het langst geleden (en onderaan sta ik dus). Vanaf Pieter Groenveld is de lijst aaneengesloten. Tussen Claes Adriaans en Pieter Groenveld waren er zeker nog twee andere molenaars in Groenveld en misschien wel vier.

 

Claes Adriaans:
molenaar te Groenveld op 10 september 1699 (vlgs. Notarieel Schagen, inventaris 4585, akte 86).
Hij is in 1699 55 jaar oud. Uit een akte van 26 januari 1719 blijkt dat hij dan nog steeds molenaar op de Groenvelder is.
(Hij was ook ooit Schepen van Valkkoog.)

Pieter Groenveld:
molenaar te Groenveld, gehuwd met Jantje Rentenaar, moet dan molenaar in de 2de helft van de 18de eeuw zijn geweest; zo ergens ongeveer tussen 1760 en 1795, neem ik dan maar aan.

Dirk Pietersz Groenveld:
molenaar te Groenveld, wordt genoemd in een akte d.d. 9 mei 1830, leefde van 1764 tot 4-10-1844.
Was gehuwd met Aagje Groenveld (vlgs andere bronnen 'Aafje').
Aagje/Aafje leefde van 1777 tot 31-10-1851. NB Zij heetten elk met hun achternaam Groenveld.

(1843 was een mogelijke einddatum van het molenaarschap, gezien de 'vervijzeling' en het daarbij vervallen van een woning naast de molen.)

Arijaantje Groenveld:
Mogelijk was Ariaantje Groenveld molenaar vanaf 1843. Dit was het jaar van de 'vervijzeling' van de molen. Het waterschap had de woning [en een deel van het erf] verkocht om deze vervijzeling te financieren. De molenaar  moest derhalve vanaf 1843 in de molen wonen. In elk geval was Arijaantje Groenveld molenaarster op 17 mei 1872 (gezien haar verzoek aan het polderbestuur om loonsverhoging. Zij schrijft: "al jaren molenaar", graag ƒ 80 > ƒ 100 p/jr). Zij was gehuwd met Dirk Burger 1803-1844 (op 9 mei 1830). Arijaantje Groenveld leefde van 10-1-1808 tot 11-9-1877. Zij heeft haar molenaarsleven dus waarschijnlijk (vrijwel geheel) als weduwe geleefd. Zij was 36 toen ze weduwe werd. Ze had op dat moment twee zoons van 6 en 12 jaar.

Cornelis Burger:
zoon van Arijaantje G. en Dirk B. was molenaar vanaf 1872 (4-7-1832 tot 1909)
Hij beklaagt zich op 24 april 1877 (graag ƒ 100 > 'meer' p/jr).
Opzegging als molenaar per 1 mei 1886 de woning en per 1 juli 1886 de betrekking.

P. Koordes:
waarschijnlijk vanaf 1 juli 1886.

W. Koordes:
onbekend.

Cornelis Krap:
(zeker) van 1900 (mogelijk eerder) tot 1909 (overlijden).
Zie portret Cornelis Krap

P. Jonker:
van 1909 tot 28 februari 1918.

Adri Mul:
aanstelling per 1 maart 1918, opzegging per 1 juli 1935.

Arie Wiedijk:
molenaar van 1 juli 1935 - 15 juli 1969.
Arie Wiedijk was gehuwd met Jentje Wiedijk-van Kalteren; zij bleef tussen 16 juli 1969 en 1972 in de molen wonen.
Meer over Arie Wiedijk.

Jan Borst:
molenaar van 1972 tot 8 januari 2009, de dag waarop hij overleed. Jan Borst was gehuwd met Janny Borst; zij was een aantal jaren eerder overleden. Jan en Janny Borst hebben vijf kinderen grootgebracht in de molen. Eén daarvan, Mart Borst, is eveneens molenaar geworden en is molenaar op de Westermolen in Nieuwe Niedorp.
Meer over Jan Borst.

Fred Prins:
molenaar vanaf 1 oktober 2009 (contractdatum).
Fred Prins woont sinds 8 juli 2009 in de molen.
Meer over Fred Prins.