Foto 58

Nieuwbouw Groenveldsdijk 29

2017

Huisje van Tijs en Aghaat Rens
Groenveldsdijk 29

Het huisje was vroeger een kroeg. De grond was gekocht door Tijs Rens, 'De Dichter van Groenveld'. Later werd het bij de boerderij gevoegd en werd het een werkmanshuisje. In die tijd werd het bewoond door de familie Wijnalda die werkzaam was op de boerderij. Het huisje was ruim 100 jaar oud toen het in 2019 werd gesloopt.

2019

Nieuwbouw op dezelfde plek.
(nog in de afbouwfase)


Bron: Piet Rens