Foto 41

De 'Groene Keet' aan de Valkkogerweg

Rond de jaren 1930-1940 gebouwd.

Tekening gemaakt door Ada Gootjes uit Stroet. Goof Gootjes (haar man) heeft in dit huisje gewoond.
Het dankte zijn naam aan het met klimop begroeide dak.
Het stond voor de stolpboerderij aan de Valkkogerweg 58, waar momenteel Kelly en Daan Cruijff wonen.
Het huisje werd begin jaren 70 gesloopt.

Begin jaren 50

Op de foto rechts staan Piet en Joep Gootjes voor het huisje te vissen.


Bron: Goof en Ada Gootjes (Stroet)(hebben beide in Groenveld gewoond) - 2020