Foto 37

De stolpboerderij van de familie Houter

Groenveldsdijk 30

1940

De boerderij van de familie Houter.
Deze is afgebrand in 1960.

2022

In 2020 werd de stolp gesloopt. Koos en Wijnie Nieuwenhuyse-Gootjes lieten op deze plek een nieuw huis bouwen.


De stolp in brand. Niestadt Fotocollectie Zijper Museum.

Herbouw boerderij familie Houter 1960.

2020

De stolp van de familie Houter vlak voor de sloop


Bron: Maartje Houter - 2015